Widgets i WordPress

Hem » WordPress » Widgets i WordPress

Widgets i WordPress är små moduler som man kan dra stor nytta av för att lägga till extrafunktioner i sin e-handel eller hemsida. Vanligast är att man har Widgets i ett bloggarkiv, sidfoten eller på arkivsidorna för sina produkter. Ditt tema bestämmer helt vilka ytor som på din shop som är förberedda för Widgets samt hur dessa är designade.

För WooCommerce används ofta Widgets för att låta besökaren söka och/eller filtrera produkter i ett produktarkiv.

Man hittar Widgets under Utseende -> Widgets. I Anpassaren ligger de under Widgets.

WordPress Widget Area

1. Lägg till Widgets

  1. Välj din Widget till vänster på skärmen genom att klicka på den
  2. Välj vilken yta du vill lägga den på genom att välja i listan som öppnar sig.
  3. Klicka på Lägg till widget

Tips! Du kan även dra och släppa en Widget rakt in i den yta man önskar att den ska visas i.

Lägg till Widgets i WordPress

 

2. Konfigurera din Widget

Widgets har olika funktioner, och därmed konfigureras Widgets på olika vis. I exemplet nedan har vi använt ett filter för WooCommerce-produkter.

När du konfiguerat din Widget klickar du alltid på Spara, annars förloras dina ändringar.