Hem » WooCommerce » Momsinställningar

Ställ in in försäljningsmoms i WooCommerce

Logga in i admin om du inte redan är det. Gå till WooCommerce -> Inställningar -> Moms

Priser anger med moms

Välj om du vill ange priser inklusive moms eller exklusive moms på dina artiklar i admin. Om du ska t.ex importera artiklar via excelfiler som ni får från leverantörers så kan det vara bra att kolla upp hur priserna är inlagda där. Annars går detta att ändra i efterhand.

Beräkna moms baserat på

Ställ in hur momsen ska beräknas på dina kunders ordrar.

Leveransadress för kund: Momsen för kunden bestäms efter kundens leveransadress.

Används ifall du säljer till marknader där du behöver sälja med en annan momssats och momsreglerna gäller för orderns leveransadress. Används sällan.

Faktureringsadress för kund: Momsen för kundens order bestäms efter kundens faktureringsadress.

Används ifall du säljer till marknader där du behöver sälja med en annan momssats.

Butiken basplats: Momsen för kundens order bestäms från dina e-handels basplats. Standardinställning ifall du bara säljer till privatpersoner inom EU.

Momsgrupp för frakt

Fraktmomsen går att anpassa beroende vad för typ av momsklass dina varor har. Enligt skatteverket ska du beräkna fraktmomsen baserat på orderns varors momsklass. D.v.s. säljer du en tröja med 25% moms ska frakten beräknas med 25% moms. Säljer du en chokladkaka med 6% moms ska du beräkna frakten med 6% moms o.s.v.

Standard: Beräknar fraktens moms på den momsklass du angivit under Standardmomsinställningen. I normala fall använder man 25%-moms som standardmoms om man inte säljer mat eller litteratur som har 12% respektive 6% moms. Detta är den vanligaste inställningen som används i butiker idag.

12% Moms: Om du endast säljer varor i din butik med 12% moms till privatpersoner inom EU kan denna inställning användas. (12% moms är en anpassad inställning under stycket Ytterliggare momsgrupper)

6% Moms: Om du endast säljer varor i din butik med 6% moms till privatpersoner inom EU kan denna inställning användas. (6% moms är en anpassad inställning under stycket Ytterliggare momsgrupper)

Fraktmomsgrupp baserat på artiklar i varukorg: Detta va anpassar fraktens momsberäkning baserat på varukogrens moms.

Avrundning

Klicka i om du vill avrunda momsen på delsumman i varukorgen istället för på varje orderrad.

Ytterligare momsgrupper

Här kan du lägga till ytterligare momsgrupper, lägg till en grupp per rad.

För att ställa in dina momsgrupper finner du dem högst upp på samma sida. Klicka på den momsgrupp som du vill ställa in.

Inställningar för momsgrupperna finner du i nästa avsnitt Ställ in dina momsgrupper.

Visa priser i butik

Välj om du vill visa priser inklusive eller exklusive moms på dina varor i din e-handel. Standard är visa priser inklusive moms om du säljer till privatpersoner.

Visa priser i varukorgen och i kassan

Välj om du vill visa priser inklusive eller exklusive moms på dina varor i varukorgen och kassan. Standard är visa priser inklusive moms om du säljer till privatpersoner.

Suffix för visning av pris

OBS! Denna inställning används sällan. Lägger du till t.ex strängen Inkl.moms i detta fält så skrivs strängen ut efter priset i butiken. Du kan även använda {price_including_tax} eller {price_excluding_tax} för att skriva ut en standardsträng som översätts beroende på webbplatsens språkinställning under Inställningar -> Allmänt.

Visa momssummor

Ställ in om du vill visa momsberäkning per artikel eller sammanslaget i varukorgen.