Skapa fraktmetod

  • Navigera till WooCommerce > Settings > Shipping > Shipping Zones.
  • Hovra över den Shipping Zone du vill redigera, klicka Edit
  • Scrolla ned till Shipping Methods

  • Välj Add Shipping Method
  • I popuprutan, välj den fraktmetod du vill ha och klicka Add Shipping Method

  • För att ändra namn eller pris på den nyligen skapade metoden, hovra över den fraktmetod du nyss skapat, klicka Edit
  • I popuprutan, ange namnet på fraktmetoden i fältet Method Title
  • I popuprutan, ange priset på fraktmetoden i fältet Cost, tänk på att det är exklusive moms
  • Klicka Save changes i popuprutan
  • Klicka Save changes