Automatisk synkronisering fungerar ej

1. Bekräfta att ordrarna har ett fraktsätt

Screenshot 2022-01-04 at 13.58.44

Du ser fraktsättet på orderraden längst ned i ordervyn, se bild ovan.

 

2. Titta efter eventuella felmeddelanden i orderkommentarerna i ordervyn. Om synkronisering har misslyckats kan det stå här om det exempelvis om det är fel på inställningar i nShift.

3. Bekräfta att automatisk synkronisering är aktiv. Navigera till Inställningar->Pacsoft/Unifaun->Order-fliken
Bekräfta att Synkronisera på order status har ett värde, värdet skall EJ vara Välj..

 

Screenshot 2022-01-04 at 14.13.12

4. Bekräfta att ett generellt WooCommerce fel har inte uppstått vid synkronisering.
Titta på fatal-errors-loggen(du hittar loggen via denna guide: https://woocommerce.com/document/finding-php-error-logs/) jämför den vid tidpunkten där order skulle synkroniserats.

Vanliga fel kan vara att minnet har tagit slut eller att tidsgränsen för exekvering har överstigits.