Invalid license

Problem:

Du får upp Invalid license som felmeddelande.

Lösning:

För att Unifaun/Pacsoft-pluginet ska fungera korrekt måste du först aktivera Orderkoppling, annars kommer du att få ett felmeddelande.

Ta kontakt med vår support så hjälper vi dig att aktivera detta.
[email protected]