Importera produkter till WooCommerce

Hem » WooCommerce » Importera produkter till WooCommerce

Skapa en importfil

För att göra en import av produkter behöver du en CSV-fil (Comma-separated values), ett filformat som du enklet kan exportera från Excel. Börja med att ladda ner vår mall WooCommerce import template och öppna Excel eller liknande program. Vårt exempel visa två simpla produkter och en variabel produkt med tre variationer.

Kolumnerna

ID: Databasens ID, detta fält behöver inte fyllas när skapar en nya fil men är bra att han kvar om man exporterar sina produkter till excel för att kompletera filen.

Type: Vilken produkttyp det är, Simple, Variation, External eller Downloadable.

SKU: Produktens artikelnummer.

Parent: Variationens artikelnummer, används endast för varaiabla produkter.

Name: Produktens titel.

Published: 1 = Publicerad, 0 = Privat, -1 = Utdrag.

Featured: 0 = inte utvald produkt, 1 = Utvald produkt.

Visibility in catalog: Visible = produkt är synlig, Hidden = Produkten är gömd.

Short description: Produktens korta beskrivning.

Description: Produktens långa beskrivning.

Date sale price starts: Startdatum för att påbörja reapris.

Date sale price ends: Slutdatum för att avsluta reapris.

Tax status: taxable = produkten har moms, none = momsfri.

Tax class: Standard = Standardmoms. eller fyll i den momsklass som du förifyllt enligt tidigare guide.

In stock?: 1 = i lager, 0 = slut i lager.

Stock: Produkten lagervärde.

Low stock amount: När produkten räknas som lågt lagervärde. Om denna inte fylls i styrs detta av WooCommerce globala lagervärde.

Backorders allowed?: 0 = Tillåter inte restordrar. 1 = Tillåter försäljning av restorder. Notify = Tillåter försäljning av resterorder med butiksmeddelande.

Sold individually?: 0 = Säljs ej individuellt. 1 = Säljs individuellt.

Weight (kg)/(g): Produkens vikt. (Fyll endast i nummer utan enhet, punkt för decimaler)

Length (cm)/(mm): Produktens längd. (Fyll endast i nummer utan enhet, punkt för decimaler)

Width (cm)/(mm): Produktens bredd. (Fyll endast i nummer utan enhet, punkt för decimaler)

Height (cm)/(mm): Produktens höjd. (Fyll endast i nummer utan enhet, punkt för decimaler)

Allow customer reviews?: 1 = Tillåt produktrecensioner. 0 = Tillåt inte produktrecensioner.

Purchase note: En notering som visas efter köp.

Sale price: Produktens eventuells reapris.

Regular price: Produktens pris.

Categories: Produktens kategori. Toppkategori > Underkategori innebär att man skapar en trädstruktur. Läs mer om kategorier här.

Tags: Produktetiketter.

Shipping class: Produkten leveransklass.

Images: bildfilens titel. Bildgallerier läggs in kommaseparerat. Den första bilden i galleriet blir produktens primära produktbild.

Upsells: Fyll i SKU för eventuell merförsäljning. Läs mer om merförsäljing här.

Cross-sells: Fyll i SKU för eventuell korsförsäljing. Läs mer om korsförsäljing här.

Attribute 1 name: Attributets namn (Ex. Storlek)

Attribute 1 value(s): Attributets värde (Ex. blå, röd, grön)

Attribute 1 visible: 1 = Attributet deklareas under fliken "Mer information". 0 = Attributet deklareras inte.

Attribute 1 global: Ska attributet registeras globalt i shoppen. Läs mer om Attribut här.

Påbörja import

Ladda upp alla produkterbilderna

För att importfilen ska hitta produktbilderna underimporten måste man först ladda upp alla bilderna till mediahanteraren i WordPress.

Ladda upp importfilen

Exportera excel-filen till en CSV och påbörja import av filen till WooCommerce.

Gå till Produkter och klicka på Importera

Klicka på knappen Choose file

Välj filen från datorn

Klicka på knappen fortsätt

Matcha alla fälten som ska importeras. Används vår mall så matchas fälten automatiskt.

Starta sedan importen. När importen är klar visas ett kvitto på hur många produkter som importerats. Eventuella fel vid importen deklareras även för att kontrolleras i sin excel.

TIPS!

  • Låt fönstret vara öppet tills importen är klar.
  • Gör alltid en testimport på 10 produkter för att kontrollera att excel-filen är korrekt.
  • Ska du göra en stor import så dela upp den till flera importer.
  • Det kan vara enklare att importera Simpla och Variabla produkter för sig genom att göra olika importblad i excel.

Lycka till!