Felmeddelande: Fortnoxintegrationen har blivit utloggad, logga in igen genom att göra om steg 1 och 2 i installationsguiden

Hem » WooCommerce » WooCommerce Fortnox Integration » Felmeddelande: Fortnoxintegrationen har blivit utloggad, logga in igen genom att göra om steg 1 och 2 i installationsguiden

Fortnox API använder oauth2 som säkerhetsprotokoll.

När vår integration aktiveras av er får integrationen ett  AccessToken och ett RefreshToken.

När vår integration anropar Fortnox API använder vi ett AccessToken.

När Access Tokens giltighetstid har gått ut används RefreshToken för att skapa en ny AccessToken.

  • AccessToken: Ett access token är en kortvarig kod som genereras av Fortnox att ni har aktiverat vår Fortnoxapplikation Detta token innehåller information om användaren och vilka rättigheter de har. När vår integration vill komma åt Fortnox API inkluderar de detta token i sin förfrågan. Det är så data kan skickas mellan systemen
  • RefreshToken: Ett refresh token är en kod med lång giltighetstid som också genereras när ni har aktiverat vår Fortnoxapplikation. Istället för att använda användarnamn och lösenord för att få ett nytt access token när det gamla går ut, används refresh token. Refresh tokenet skickas till Fortnox, som i utbyte ger tillbaka ett nytt access token utan att användaren behöver logga in igen.

Skälet till att ni har fått felmeddelandet är för att ett anropet med RefreshToken för att skapa en ny AccessToken tog för lång tid. Varje anrop har en tidsgräns som sätts av er server.

Så det som måste göras är att höja den gränsen. ni gör det genom att be er serveradministratör att höja curl-tidsgränsen.

Han gör det i filen php.ini på er server. Parametern curl.max_execution_time skall höjas.

curl.max_execution_time = 10   (eller mer)

 

Efter det måste servern startas om.

När servern är omstartad gör ni steg 1 och 2 i installationsguiden: https://docs.wetail.io/woocommerce/fortnox-integration/fortnox-installationsguide/

 

Om curl.max_execution_time är redan högt kan man använda detta filter, detta bör göras av en teknisk part.

 

function custom_http_request_timeout($timeout) {
        // Sätter tidgränsen till 30 sekunder
       return 30;

}

add_filter('http_request_timeout', 'custom_http_request_timeout');