Fortnox Accesstoken fel

Detta fel kan uppstå av två olika anledningar

  1. Du har inte skapat en integrationsnyckel hos Fortnox och/eller inte registrerat dig mot Fortnox.
  2. Flera integrationsnycklar har skapats och den accesstoken (nyckel till Fortnox) som sparats i din databas är inaktiv.

Lösning

  1. Under Inställningar -> WooCommerce Fortnox Integration -> Avancerat klicka på Radera accesstoken
    Radera access token
  2. När denna har tagits bort, följ anvisningarna i steg 1-3 i vår installationsguide.