Lagerhantering Sitoo

WooCommerce -> Sitoo

Har man ett fysiskt lager (FIFO) i Sitoo påverkas inte lagret i Sitoo alls när man antingen skapar eller uppdaterar en produkt i WooCommerce Backoffice.

Lagersaldot måste justeras med en inleverans/utleverans av produkten i Sitoo.

Lagret i Sitoo justeras genom att ordrar i WooCommerce synkroniseras till Sitoo.

Det ställs in genom att bocka i Send product stock changes to Sitoo i WooCommerce->Settings->Sitoo under rubriken Triggers.

Vid order-synkronisering MÅSTE SKU/Artikelnummer överenstämma i båda systemen, annars kommer lagersaldot EJ att ändras i Sitoo. Tänk på att vissa tecken ibland ser liknande ut, som t.ex. minustecken och tankestreck, men dessa måste vara helt identiska.

Det går att se status på order-synkroniseringen till Sitoo i WooCommerce admin.Navigera till WooCommerce->Orders, titta i kolumnen Sitoo och säkerställ det finns en grön bock. Grön bock betyder att ordern har synkroniserats till Sitoo.

Ordrar som synkroniserats till Sitoo

Ordrar som synkroniserats till Sitoo

Order som INTE synkroniserats över till Sitoo

Det går att återsynkronisera ordrar från orderlistningen genom att klicka på pilen, vilket måste göras för att lagret ska ska stämma.

Går man in på ordern i WooCommerce admin får man info om varför den förra synkroniseringen gick fel. Se orderkommentarer till höger i vyn.

Utleverans

När en order synkroniseras till Sitoo så reserveras lagret för produkterna i ordern. Reserverat-kolumnen ökar och disponibelt-kolumnen minskar i Sitoo.

En utleverans måste göras för att reserveringen skall påverka det faktiska lagersaldot.

Då minskar reserverat-kolumnen samt i-lager-kolumnen.

För att ställa in automatisk utleverans:

  1. Navigera till WooCommerce->Inställningar Flik Sitoo
  2. Scrolla ned till Deliver order after the synchronization to Sitoo
  3. Bocka Deliver order after the synchronization to Sitoo och Spara

SKU på produkten i ordern var felatktigt, vilket hindrade synkronisering av ordern

Sitoo -> WooCommerce

Lagersynken hämtar regelbundet produkter vars lager har ändrats sedan den senaste hämtningen från Sitoo API. De produkter som ändrats skickas till WooCommerce och identifieras per SKU/Artikelnummer och produkten i WooCommerce uppdateras med det nya lagersaldot.

Säkerställ att:

  • SKU/Artikelnummer överensstämmer i både Sitoo och WooCommerce
  • lagerhantering är aktiverad på produkten i WooCommerce Backoffice, se nedan

För “Simple product” krävs endast att “Manage stock?” är markerad under fliken inventory (se bild).

Aktivera lagerhantering för enkel produkt i produktvyn i WooCommerce Backoffice.

För “Variable product” krävs endast att “Manage stock?” är markerad på respektive variant under fliken “Variations” (se bild).

Aktivera lagerhantering för en variant av en produkt i produktvyn i WooCommerce Backoffice.

Manuell ändring av lager

Sitoo är “Master” för lagret, det betyder att alla lagerändringar i Sitoo kommer att speglas i WooCommerce. Därför görs manuella ändringar av lagersaldon i Sitoo.

Manuella lagerändringar som görs i WooCommerce kommer inte att återspeglas i Sitoo.