Felmeddelande: Voucher Creation failed ValidateModelAttributeException – Error converting value {null} to type ’System.Int64’.

Hem » WooCommerce » WooCommerce Visma Integration » Felsökning Visma » Felmeddelande: Voucher Creation failed ValidateModelAttributeException – Error converting value {null} to type ‘System.Int64’.
Detta betyder att det saknas en Artikelkontering i Visma för orderradens momssats alternativt att Artikelkonteringen inte är komplett konfigurerad.
Vår bokföringslogik bygger på Vismas Artikelkonteringar. Du hittar Artikelkonteringar här
Screenshot 2021-09-13 at 10.23.03
När verifikationen skapas matchas WooCommerce orderns artiklar med en Artikelkontering som hämtats sen tidigare. Produktens momssats bestämmer vilken Artikelkontering som används. Leveransland i order bestämmer vilket konto i Artikelkonteringen som används.
Exempel:
Om ordern har leveransland Sverige och samtliga artiklar i order har 12% moms så tas 3052(Se bild)
Screenshot 2021-09-13 at 10.32.14

Säkerställ att:

  1. Det finns artikelkonteringar för samtliga momssatser ni använder
  2. Artikelkonteringar är rätt inställda

Hämta sedan Visma inställningar från pluginets inställningar.

3946273f-a711-4cb5-b046-f03df558dbfd