Felkoder – Visma eEkonomi

Hem » WooCommerce » WooCommerce Visma Integration » Felkoder – Visma eEkonomi

Felkod: 2000
Namn: DataModelValidationError
Beskrivning (eng): This error is thrown when any data model validations are broken in the request. See the rules for each POST method on each property.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 2000 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 3000
Namn på fel: ResourceNotFound
Beskrivning (eng): This error is thrown when you refer to a specific object that does not exist, eg. customers, suppliers or articles in a request.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 3000 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 3001
Namn på fel: FiscalYearDoesNotExist
Beskrivning (eng): This error is thrown when you refer to a specific fiscalyear that does not exist.

Lösning: Det räkenskapsår som det refereras till har inte satts upp. Skapa upp och aktivera korrekt räkenskapsår och försök igen.

Felkod: 3002
Namn på fel: AccountNotFound
Beskrivning (eng): This error is thrown when you refer to a specific account that does not exist.

Lösning: Det finns en referens till ett konto som inte är uppsatt/aktiverat i Visma. Kontrollera integrationens inställningar så att samtliga konton som anges också finns aktiva i Visma.

Felkod: 3003
Namn på fel: InsufficientApprovalPermission
Beskrivning (eng): This error is thrown when you have insufficient permissions to bookeep an invoice when using supplier invoice approval flow.

Lösning: Du saknar rättigheter att bokföra fakturor. Be en administratör att lägga till den rättigheten.

Felkod: 4000
Namn på fel: Conflict
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to create an object that cannot exist as a duplicate.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4000 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4001
Namn på fel: CanNotBeDeleted
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to delete an object that cannot be deleted. For example, when an object has dependencies, it cannot be deleted.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4001 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4002
Namn på fel: CanNotBeCreatedOrUpdated
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to create or update an object that contains one or more invalid properties that prevents it from being created or updated.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4002 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4003
Namn på fel: StartupGuideNotCompleted
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to make requests towards a company that hasn't completed the startup guide in Visma eAccounting.

Lösning: Det företag som integrationen är kopplad till i Visma har inte gjort klart startup-guiden. Gör klart guiden och försök igen.

Felkod: 4004
Namn på fel: CompanyNotActive
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to make requests towards an inactive company.

Lösning: Det företag som integrationen är kopplad till i Visma är inte aktivt. Aktivera företaget och försök igen.

Felkod: 4005
Namn på fel: NotAuthorized
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to make unauthorized requests towards the API.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4005 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4006
Namn på fel: NoAccessToScopes
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to make requests towards an endpoint which require scopes that you are not authorized with.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4006 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4007
Namn på fel: PermissionDenied
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to make requests with an authorized user that does not have sufficient permissions for that specific endpoint.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4007 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4008
Namn på fel: InvalidControlDigit
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to make a request towards an endpoint with ControlDigit validation and the value is invalid.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4008 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4009
Namn på fel: NoAccessDueToProductVariant
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to make requests towards and endpoint that is not included in the authorized company's product variant.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4009 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4010
Namn på fel: TooManyRequests
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to more requests than allowed.

Lösning: Vismas API har en gräns för antal anrop/minut. Om du får detta fel och har gjort batch-ändringar, vänta en minut och gör sedan om ändringarna i mindre batcher.

Felkod: 4011
Namn på fel: NoAccessForAuthenticatedUser
Beskrivning (eng): This error is thrown when the authenticated user does not have access to eAccounting for this company. Give the user access to eAccounting or reauthenticate with a user that have access to eAccounting to solve the issue.

Lösning: Din användare har inte tillgång till aktuellt företag. Be en administratör att ge din användare tillgång till företaget eller byt till en användare so har denna access.

Felkod: 4012
Namn på fel: LicenceAgreementNotAccepted
Beskrivning (eng): This error is thrown when the authenticated user does not have accepted the licence agreement for eAccounting for this company. The licence agreement can be accepted by logging in to eAccounting with the same user and company.

Lösning: Din användare i Visma har inte accepterat användaravtalet för aktuellt företag. Logga in i Visma med denna användare och acceptera avtalet.

Felkod: 4013
Namn på fel: CannotBookkeepInvoice
Beskrivning (eng): This error is thrown when the process of bookkeeping the invoice is interrupted by validations like locked fiscal year or accounting period.

Lösning: Fakturan kunde inte bokföras på grund av låst period eller dylikt. Lås upp perioden eller ändra datum på fakturan i Visma och försök på nytt.

Felkod: 4014
Namn på fel: AutoInvoiceMissingYourReference
Beskrivning (eng): This error is thrown when Norwegian companies lack YourReference when sending customer invoices with AutoInvoice.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4014 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4015
Namn på fel: AutoInvoiceMissingOurReference
Beskrivning (eng): This error is thrown when sending customer invoices with AutoInvoice and the customer requires a reference code, which is missing.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4015 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4016
Namn på fel: SupplierInvoiceInvalidDueDate
Beskrivning (eng): This error is thrown when an invalid invoice date is applied to a supplier invoice.

Lösning: Datumet på fakturan är ogiltigt. Ändra datum och synkronisera fakturan manuellt.

Felkod: 4017
Namn på fel: AutoInvoiceMissingElectronicAddress
Beskrivning (eng): This error is thrown when sending customer invoices with AutoInvoice and electronic address is missing on the customer.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4017 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4018
Namn på fel: SupplierInvoiceValidationSkipSendToBank
Beskrivning (eng): This error is thrown when you try to create a supplier invoices with a future date without having the "pay manually" setting active.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4018 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4019
Namn på fel: NoPermissionForReadonlyUser
Beskrivning (eng): This error is thrown when you are authenticated with a readonly user and trying to create/edit/delete an entity.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4019 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4020
Namn på fel: FiscalYearIsOverlappingOtherYear
Beskrivning (eng): This error is thrown when you are trying to create a fiscal year which overlaps another one.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4020 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4021
Namn på fel: FiscalYearMaximumPeriodExceeded
Beskrivning (eng): This error is thrown when you are trying to create a fiscal year with a number of months which exceeds the maximum allowed for the specific country.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4021 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4022
Namn på fel: FiscalYearEndDateMustBeLastDayOfMonth
Beskrivning (eng): This error is thrown when you are trying to create a fiscal year which doesn't end in the last day of a month.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4022 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 4100
Namn på fel: ExternalServiceValidation
Beskrivning (eng): This error is thrown when a validation from an external service is thrown

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 4100 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 5000
Namn på fel: InternalServerError
Beskrivning (eng): This error is thrown when you encounter an error that we have not handled on our side. This can occur if there is a bug in eAccounting. These errors should be reported to us at [email protected].

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 5000 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 5001
Namn på fel: CantReachSystemDependendency
Beskrivning (eng): This error is thrown when you make a request towards and endpoint with external service dependencies, and that dependency is not answering in time. This can occur if a service is down.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 5001 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 5002
Namn på fel: OperationCanceled
Beskrivning (eng): This error is thrown when you encounter an error that we have not handled on our side. These errors should be reported to us at [email protected].

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 5002 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 5003
Namn på fel: StockToNonStockNoZeroBalance
Beskrivning (eng): This error is thrown when an article cannot be changed to non stock article because it has non zero stock balance.

Lösning: Artikeln kan inte sättas till att ej hantera lager eftersom den redan har ett lagervärde skilt från 0. Ändra lagervärdet till 0 först.

Felkod: 5004
Namn på fel: StockToServiceNoZeroBalance
Beskrivning (eng): This error is thrown when a stock article cannot be changed to service type article because it has non zero stock balance.

Lösning: Du kan inte ändra en lagervara till en tjänst om den har ett lagervärde skilt från 0. Ändra lagervärdet till 0 först.

Felkod: 6000
Namn på fel: QueryParameterError
Beskrivning (eng): This error is thrown when you make a request with $filter parameters and the query is invalid.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 6000 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 6001
Namn på fel: InvalidInput
Beskrivning (eng): This error is thrown when you make a request with DateTime properties or filtering and the provided format is wrong.

Lösning: Kontakta supporten på https://wetail.io/support och ange Felkod 6001 för Visma, samt din licensnyckel.

Felkod: 10001 (Official Visma error code shared with 4002)
Namn på fel: NoAccessToModule
Beskrivning (eng): No access to module.

Lösning: API-modulen i Visma är inte aktiverad. Aktivera modulen genom att följa dessa anvisningar: https://docs.wetail.io/woocommerce/visma-integration/aktivera-visma-eekonomi-api/.