Såhär installerar du Touchtech

Hem » WooCommerce » WooCommerce Touchtech Integration » Såhär installerar du Touchtech

1. Installera plugin

Pluggen installeras som ZIP-fil eller via WordPress Plugin-katalog. Sök "Touchtech" i repot.

2. Lägg in API-nycklar

Gå till Produkter -> Vendo

Vendo settings and sync

Lägg in användarnamn och lösenord till ditt konto hos Touchtech.
Klicka på Save
Har du inte något konto hos Touchtech så skaffar du ett här.

Checkout options

Default shipping options: Den fraktmetod som ska användas för ordrar som betalas i butik.
Default new order status: Den orderstatus som ska sättas när ordrar skapas.
Vanligast ska ordern sättas som Behandlas (Processing), men du kan även välja en ny orderstatus som heter Vendo Received.
Default shipped order status: Den orderstatus som ska sättas när en ordern har behandlats.
Vanligast ska ordern sättas som Färdigbehandlad (Completed), men man kan även välja en ny orderstatus som heter Vendo Shipped.

Welcome screen image

Ladda upp den headerbild som du vill använda på din Touchtech-skärm.

3. Skapa dina menyer

Den meny som kommer användas på Touchtech-skärmen är gjord som en s.k. Custom Taxonomy. Det funger alltså precis som en produkt-kategori med begränsing på två nivåer.

Add new Vendo category

Name: Det titel du vill att menylänken ska ha.
Slug: Den länkstruktur du vill att menylänken ska ha.
Parent category: Om meny-länken ska tillhöra en förälder-kategori.
Display-text: Här väljer du om meny-titlarna ska skickas upp till Touchtech, om du själv väljer att lägga titeln i bilden som importeras så lämna denna urbockad.
Hero image: Den header-bild som ska synas på Touchtech-skärmen när kunden besöker produkt-kategorin.

4. Koppla produkter till menyn

Eftersom Vendo-kategorin fungerar precis som en produkt-kategori så lägger du även till produkter på samma vis.
Öppna en produkts admin-sida och välj vilken Vendo-kategori produkten ska tillhöra.

Kategorier för Wetail Vendo plugin på WooCommerce

I produktlistningen ligger får du en översikt på vilka produkter som är kopplade till Vendo-kategorin.

Tips: Det går även att lägga till produkter till en Vendo-kategori genom att markera produkterna i produktlisningen och välja redigera

5. Orderhantering

Två nya orderstatusar har lagts till i order-admin.
Vendo Received och Vendo Shipped

Store credit: Visar vilken butik/skärm-ID ordern har skapats ifrån.