Ställa in konton för ordrar

Hem » WooCommerce » WooCommerce Visma Integration » Installationsguide Visma » Ställa in konton för ordrar

Du ändrar detta i Visma eEkonomi. Du behöver ändra i artikelkonteringar och sedan hämta de till WooCommerce.

Gör såhär:

1. Logga in i Visma eEkonomi

2. Klicka på Inställningar->Artikelkonteringar

Selection_999(210)

3. Välj önskad kontering i tabellen

Selection_999(211)

4. Klicka sedan på redigera

Selection_999(212)

5. Ändra sedan standardkonton

Selection_999(213)

6. Gå sedan till WooCommerce Inställningar->Visma

Selection_999(214)

7. Klicka på Hämta inst. från Visma

Selection_999(215)