Så fungerar Klarna – Fortnox

Hem » WooCommerce » Klarna-Fortnox » Så fungerar Klarna – Fortnox

Välj typ av flöde i Onboardingen

Det finns två olika typer av flöden:

  1. Reskontra-principen
  2. Transaktions-principen

Reskontra-principen

Order skickas över från e-handeln till Fortnox av valfri integration (för Wetail's integration för Woo, se länk). När ordern lagts skapas en faktura som bokförs mot kundreskontra i Fortnox.

När utbetalning från Klarna görs kommer integrationen att försöka matcha de transaktioner som ingår i utbetalningen mot kundfakturor som har bokförts mot kundreskontra i Fortnox. Matchning sker främst mellan Klarnas MerchantReference och ordernummer i Fortnox, då MerchantReference oftast motsvaras av ordernumret i e-handeln och ordernumret i Fortnox oftast motsvaras av dito i e-handeln. Det som ej kan matchas kommer att skickas ut som en lista till kunden.

Varje matching registreras som en inbetalning på respektive orders faktura. Avgiften bokförs på konto och verifikationsserie enligt konfigurering.

Varje transaktion som kommer från Klarna motsvaras med andra ord av två stycken bokföringsverifikationer (en verifikation för själva köpet som inte sköts av integrationen, samt en verifikation för utbetalningen av Klarna) plus en samlingsverifikation för Klarnas avgifter.

Transaktions-principen

När utbetalning från Klarna görs kommer integrationen att bokföra transaktion för transaktion på konto och verifikationsserie enligt konfigurering.

För varje transaktion bokförs två avgifter, den fasta och den rörliga, på konton och verifikationsserie enligt konfigurering.

Varje transaktion som kommer från Klarna motsvaras med andra ord av tre stycken bokföringsverifikationer.