Matcha och synka produkter

Hem » WooCommerce » WooCommerce iZettle Integration » Matcha och synka produkter

English version here

Synkning går till på följande vis:

1. Matcha produkter i iZettle med produkter som redan finns i WooCommerce
Klicka på knappen Match Products. Integrationen kommer då att leta upp produkter i WooCommerce efter SKU. Om den hittar en matchning mellan SKU i iZettle och WooCommerce kommer den att matcha produkterna med varandra och möjliggöra vidare synkning.

2. Synka produkter från WooCommerce till iZettle
Gå till WooCommerce -> iZettle och klicka på tabben Products. Under Sync products kan du antingen välja enskilda produkter att synka till iZettle eller att synka alla på en gång. Om produkten inte synkats sedan tidigare kommer den att skapas upp på nytt.

OBS!
Märk väl att den inte kollar på namn eller SKU, det måste finnas en tidigare synkning eller matchning enligt punkten ovan, annars skapas produkten dubbelt. Om den synkats sedan tidigare kommer den enbart att uppdatera produkten i iZettle.

3. Hämta hem produkter från iZettle som inte finns i WooCommerce
Gör en export i iZettle på de produkter du vill skapa upp i WooCommerce. Viktigt är att se till att samtliga produkter har ett SKU i iZettle. Använd sedan valfritt importverktyg (t.ex. http://www.wpallimport.com/ med tillägget för WooCommerce) för att importera produkterna till WooCommerce.

OBS!
När du importerat dessa, gör en matching så att produkterna kopplas ihop med iZettle, annars kommer nästa synkning att skapa dubbletter i iZettle.