Värdet innehåller ej tillåtna tecken (Felkod: 2000359)

Hem » WooCommerce » WooCommerce Fortnox Integration » Värdet innehåller ej tillåtna tecken (Felkod: 2000359)

Detta felmeddelande betyder att det i något av de fält som exporteras ligger otillåtna tecken. Felmeddelandet skriver ut den textsträng som inte validerar, följt av hela anropet.

Börja med att korrigera uppenbara fel och försök igen. Det kan hända att flera fält har felaktiga tecken, och då visas enbart det första, så korrigera steg för steg.

Om det till slut känns som att allt är rätt men ändå inte fungerar måste man börja leta efter specialtecken som ser ut som vanliga tecken men tekniskt sett är något annat. Följande exempel visar hur ett så kallat ”Brett kommatecken” (https://www.fileformat.info/info/unicode/char/ff0c/index.htm) har smugit sig in i adressfältet.

Värdet innehåller ej tillåtna tecken. (OfficeSpace, Cubicle) METHOD: POST PATH: /customers METHOD: {"Customer":{"Email":"[email protected]","EmailInvoice":"[email protected]","Name":"MY NAME","Type":"PRIVATE","OrganisationNumber":"","Address1":"OfficeSpace\uff0cCubicle state","Address2":"","ZipCode":"103-0004","City":"Ch\u016b\u014d","CountryCode":"US","DeliveryAddress1":"OfficeSpace\uff0cCubicle","DeliveryAddress2":"","DeliveryCity":"Ch\u016b\u014d","Currency":"EUR","DeliveryCountryCode":"US","DeliveryName":"MY NAME","DeliveryZipCode":"103-0004","Phone1":"111222333","ShowPriceVATIncluded":false,"VATType":"EXPORT"}} (Felkod: 2000359)

I själva felutskriften ser allt korrekt ut, men kollar man närmare på Address1 och DeliveryAddress1 ser man ett specialtecken. Samma gäller för City. Ersätt dessa så kommer det att fungera!