Mappning av Leveranssätt

Hem » WooCommerce » WooCommerce Fortnox Integration » Mappning av Leveranssätt

Hämta inställningar Fortnox först om det redan inte gjorts.
Se https://docs.wetail.io/woocommerce/fortnox-integration/hamta-installningar-fran-fortnox/

I Fortnox navigera till Inställningar->Offert & Order->Leveranssätt och Leveransvillkor. Lägg till de leveranssätt du behöver och Klicka på Spara.

Screenshot at May 14 14-43-00

Logga in i WooCommerce och navigera till Inställningar->Fortnox. Klicka sedan på Frakt-fliken.

Här listas alla dina fraktzoner och deras fraktmetoder. Vid varje fraktmetod finns en rullist. Rullisten innehåller Fortnox leveranssätt. Det leveranssätt du väljer kommer att tilldelas den fraktmetoden vid ordersynkronisering.

Screenshot at May 14 14-52-30

I bilden ned är det inställt så att alla ordrar med fraktmetod Free Shipping i WooCommerce kommer få leveransätt WFR när de förts över till Fortnox.