Kan inte ansluta till Fortnox: Autentiseringslänkens giltighet har gått ut

Hem » WooCommerce » WooCommerce Fortnox Integration » Felsökning fortnox » Kan inte ansluta till Fortnox: Autentiseringslänkens giltighet har gått ut

Detta felmeddelande visas efter man aktiverat Wetails app i Fortnox.

Screenshot 2021-11-18 at 21.33.04

Det betyder att Wetails servrar inte kunde skicka Fortnox AccessToken till er server.

Fortnox AccessToken genereras via Fortnox API och används av pluginet som autentiseringskod för all kommunikation mellan pluginet och Fortnox API.

Detta beror att det antingen finns en brandvägg eller ett säkerhetsplugin såsom Sucuri eller Wordfence som inte släpper igenom vårt anrop till er server.

För att lösa detta behöver ni ta kontakt med er server-administratör eller hosting-partner och be dem ändra reglerna momentant så att anropet ej nekas.

Anropet går till er <er domän>/wp-json/woocommerce_fortnox/organisation_callback