Fel vid öresavrundning

Det kan uppstå en differens mellan ordrar mellan WooCommerce och Fortnox om öresavrundningsreglerna är olika i de båda systemen.

Har man exempel 2 decimaler inställt i WooCommerce och inställt i Fortnox att öresutjämningen skall var på närmaste krona kan man få en differens.

 

Lösningen är att inställningarna för öresavrundning ska vara lika i båda systemen.

WooCommerce

Du hittar inställningar för decimaler i WooCommerce här: WooCommerce->Inställningar->Allmänt-fliken

Screenshot 2022-01-04 at 12.26.32

Fortnox

Du hittar inställningar för öresutjämning här: Inställningar->Offer/Order->Registreringsvy

Screenshot 2022-01-04 at 12.32.14