Avrundning blir fel vid synkning

Hem » WooCommerce » WooCommerce Fortnox Integration » Avrundning blir fel vid synkning

Inställningar för decimaler

Problem

Om man använder 0 decimaler i WooCommerce inställningar, kan det leda till problem eftersom man får rundningar som inte motsvaras av det som går över till bokföringssystemet (som bygger upp fakturan själv utan att runda och därmed får en diff).
På en vara som kostar 13 SEK ex moms blir momsen 3,25 SEK. Utan decimaler blir det 13 + 3 = 16 SEK, vilket inte kommer att stämma med bokföringssystemet som gör beräkningen korrekt.

Lösning

För att lösa problem med vidare integrationer (gäller inte bara bokföringsprogram) måste du således använda samtliga decimaler, dvs sätta dem till 2. Om du ändå vill visa priser utan decimaler kan du läsa detta utmärkta blogg-inlägg och följa instruktionerna:

Felaktiga avrundningar i WooCommerce om man anger priser ink moms

Problem

Tyvärr kan det uppstå prisdifferenser mellan WooCommerce och system som baseras på ex moms-priser om man anger priser ink moms och en order innehåller flera produkter som har ett pris som egentligen borde ha fler decimaler.
I följande exempel har vi sex varor som kostar 49 kr styck ink moms. Med en momssats på 6% skulle varorna att kosta 46,226415094339623 ex moms. Detta blir då rundat till 46,23 kronor, men det kommer att uppstå en differens i uträkningen. Om man i WooCommerce anger priser ink moms kommer det att se ut som följande:
Vi ser tydligt uträkningen:
46,23 x 6 = 277,36 
Slår du in samma siffror i miniräknaren får du istället följande:
46,23 x 6 = 277,38 
Det som står som Summa (ex moms) i WooCommerce är alltså en siffra som beräknas genom att dra av momsen från priset, det är inte varans (avrundade) pris ex moms gånger antal.
När en ordrar synkroniseras till externa program använder man alltid exklusive moms. Resultatet blir att det i de fall då det finns flera produkter i ordern som har en sådan avrundning inte kommer att generera samma slutpris. Vi ser här att Fortnox får ex moms-värdet till 277,38 kr, vilket medför att orderns totalvärde hamnar på 333,02 kr istället för 333 kr blankt som i WooCommerce.

Lösning

Det finns två sätt att lösa dessa diskrepanser på. Det ena sättet är att alltid ange priser ex moms i WooCommerce (man kan fortfarande visa dem ink moms).
Det andra sättet är att bocka för närmaste krona på Öresutjämning i Fortnox (https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208331155-Inst%C3%A4llningar-Registreringsvy).
Det senare alternativet bör man bocka för oavsett om man inte anger ören i sin webbshop.