Automatisk synk vid ändrad status

Om man alltid vill skicka med samma transportalternativ kan man ange en automatik för detta.

Börja med att gå till Inställningar -> Pacsoft/Unifaun.

Under rubriken Map services kan du välja vilket fraktalternativ som ska aktiveras för vilket fraktsätt. Om du inte ändrat Snabbsökvärde i Pacsoft/Unifaun ska du skriva en etta där.

För att automatiken ska träda i kraft måste du ange när den ska aktiveras. Detta gör du under Send on order status.

I detta exempel väljer vi Färdigbehandlad (Completed). Detta innebär att ordern automatiskt synkas enligt tabellen ovan så fort ordern får statusen Färdigbehandlad.

När du ställt in efter önskat flöde, glöm inte att klicka på knappen Spara längst i botten!