Fortnox: Artikelnummer i WooCommerce

Hem » WooCommerce » WooCommerce Fortnox Integration » Fortnox: Artikelnummer i WooCommerce
Artikelnummer eller SKU är den unika identifieraren mellan WooCommoerce och Fortnox. Att de finns unika nummer artikelnummer på dina artiklar är ett grundkrav för att Fortnox ska veta vilka artiklar som finns med på dina kunders ordrar samt att hålla ordning på ditt lager.
OBS! Fortnox tillåter endast tecken a-z och 0-9 samt – (bindestreck) och _ (understreck) som artikelnummer. Tänk även på att Fortnox enbart godtar artikelnummer under 50 tecken, pluginet förkortar artikelnummer till 50 tecken om det överstiger gränsen.
Inställningar i Integrationen
Automatically synchronies products: Synkroniserar automatiskt produktdata till Fortnox när du sparar eller uppdaterar produkten i WooCommerce
Synchronise master products: Produkter som har variationer kallas produktposten för Master Product, till skillnad från en enkel produkt så blir Master Product en visningssida där kunden väljer en variation.
Automatically generate a SKU for products with missing SKU. Skapar SKU automatiskt vid synkronisering
 
Inställningar för Enkel produkt
 
 
Inställningar för variable produkt
 
 
Ställ in automatiska SKU:er
Om du inte behöver korrekta SKU:er i flödet kan du ställa in så att pluginet automatiskt skapar slumpässiga SKU:er som uppfyller Fortnox kriterier. Detta gör du genom att fylla i följande checkbox under General: