Fortnox Accesstoken fel

Detta fel kan uppstå av två olika anledningar

  1. Du har inte skapat en integrationsnyckel hos Fortnox. Skapa en här. 
  2. Du har inte angett den under Inställningar->WooCommerce Fortnox Integration->Allmänna inställningar 
  3. Fler integrationsnycklar skapats och den accesstoken(nyckel till fortnox), som sparats i er databas, är inaktiv.

Lösning

  1. Under Inställningar -> WooCommerce Fortnox Integration -> Manuella funktioner klicka på Radera accesstoken 
  2. När denna har tagits bort gör en ny integrationsnyckel hos Fortnox. Se här.
  3. Lägg in din nya API-nyckel från Fortnox under allmänna inställningar
  4. Därefter synkronisera igen.