wetail_mini_logo

Go live!

Livesättning av din butik innebär att dina domän pekas in till din butik och du kan börja marknadsföra och sälja i varor från din butik.

1Checklista
2Kontaktuppgifter
3Butiksadress
4Domän
5Övriga noteringar
Välj ett datum minst en vecka framåt. Vi kommer kontakta dig ifall omplanering krävs.

Saknar du något av oavanstående hittar du en komplett guide här